Velkommen til DataIntersect.dk

DataIntersect ApS er en mindre IT- og ingeniørvirksomhed, der beskæftiger sig med udvikling af simple it systemer til effektivisering af arbejdsgange og processer inden for både den offentlige og private sektor.

Vi tilbyder i dag bemandingsværktøjer til alle former for virksomheder, der har brug for af få understøttet deres administration af vikarer eller løs-ansatte. Dette gælder både i forhold til rekruttering af nye vikarer eller løsarbejdere samt til vagtplanlægning for et allerede tilknyttet korps af vikarer eller løsarbejdere.